Objektif, Visi dan Misi

Saiz Tulisan :

OBJEKTIF
Membentuk dan mewujudkan sebuah masyarakat Islam yang dinamis dan progresif yang sentiasa mencari keredhaan Allah. Memupuk keimanan dan mengukuhkan ukhuwwah Islamiah di kalangan orang-orang Islam di Wilayah Persekutuan khasnya dan Malaysia amnya bagi mencapai perpaduan ummah. Memperbanyakkan usaha-usaha kebajikan dan mencegah kemungkaran dalam masyarakat Islam. Melaksanakan usaha-usaha menambah harta MAIWP melalui pelaburan dan usaha-usaha halal yang lain bagi faedah umat.

VISI
Peneraju dalam pembangunan dan kesejahteraan ummah

MISI
Merealisasikan agenda pembangunan ummah secara terancang dan menyeluruh

SLOGAN
Memacu Kegemilangan Ummah

STRATEGI

  1. Menyediakan kemudahan pendidikan agama yang secukupnya bagi keperluan umat Islam.
  2. Menyediakan kemudahan tempat-tempat beribadat secukupnya bagi keperluan umat Islam.
  3. Meluas, meninggikan mutu perkhidmatan dan kebajikan agama.
  4. Memperluaskan kegiatan dakwah termasuk membantu dan memandu kegiatan badan-badan dakwah.
  5. Memperbanyak dan memajukan tanah-tanah wakaf.
  6. Mempertingkatkan kegiatan kutipan zakat.
  7. Menguatkuasakan segala aspek undang-undang pentadbiran agama Islam.
  8. Mempertingkatkan kegiatan ekonomi dalam bidang perniagaan, pembangunan dan pelaburan.

 

 

 

 

 

 

 

 Memacu Kegemilangan Ummah 
TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!