Kaffarah

Saiz Tulisan :

kaffarah

Kaffarah bermaksud perbuatan yang boleh menghapus dosa yang berupa membebaskan hamba, bersedekah dan puasa dengan syarat-syarat tertentu. Ia juga suatu penampal kecuaian yang dilakukan oleh manusia dalam tindakannya.

Kaffarah yang dibayar kepada MAIWP dimasukkan kedalam akaun khas amanah Kaffarah yang mana digunakan untuk membeli beras, barang bekalan makanan dan pakaian seterusnya diagihkan kepada fakir miskin di Wilayah Persekutuan.

PROSEDUR MEMBAYAR KAFFARAH DI MAIWP

Perkiraan boleh dibuat di Unit Sumber Am Baitulmal dan bayaran kaffarah boleh dibuat secara tunai atau melalui cek/pos berdaftar atas nama MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN

JENIS-JENIS KAFFARAH

Jenis-jenis kaffarah yang berkaitan dengan memberi makan kepada fakir miskin (bersedekah) ialah:

 

1.Kaffarah merosakkan puasa kerana berjimak pada bulan Ramadhan.

 1. Wajib menqadhakan puasanya; dan
 2. Wajib memberi makan 60 orang fakir miskin sekiranya tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut.
 3. Kadar kaffarah ialah : RM 10.00 * 60 orang = RM 600.

2.Kaffarah Sumpah

 1. Memberi makan sehingga kenyang 10 orang fakir miskin ( Kadar kaffarah ialah : RM 10.00 * 10 orang = RM 100 ); atau
 2. Memberi pakaian kepada fakir miskin ( Kadar kaffarah ialah : RM 60.00 * 10 orang = RM 600 ).

3.Kaffarah Nazar

 1. Memberi makan sehingga kenyang 10 orang fakir miskin ( Kadar kaffarah ialah : RM 10.00 * 10 orang = RM 100 ) ; atau
 2. Memberi pakaian kepada fakir miskin ( Kadar kaffarah ialah : RM 60.00 * 10 orang = RM 600 )

4.Kafarah Zihar

 1. Memberi makan 60 orang fakir miskin sekiranya tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut disebabkan sakit atau tua.

5.Kaffarah persetubuhan isteri ketika haid.

 1. Tidak diwajibkan membayar kaffarah. Walaubagaimanapun sekiranya pelaku ingin membayarnya sebagai langkah berjaga-jaga ialah dengan kadar satu (1) Dinar* atau ½ Dinar mengikut harga semasa.
 2. Satu (1) Dinar bersamaan 4.25 g emas sebagaimana yang dinyatakan di dalam kitab Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili.

TAKSIRAN KAFFARAH

Kadar nilaian yang telah ditetapkan oleh MAIWP sehingga tahun 2019

 1. 1 cupak beras = ¼ gantang Baghdad
 2. ¼ daripada zakat fitrah
 3. secupak beras = RM 4.00 = 650 gram

Contoh :-

Sekiranya seseorang tidak mampu berpuasa 60 hari berturut-turut disebabkan sakit atau tua hendaklah memberi makan 60 orang fakir miskin.

 1. 60 hari x RM 4.00 = RM 240.00

Kiraan Kaffarah :


 Memacu Kegemilangan Ummah 
TOP