Up

Kertas Kerja MAIWP

Konsep Asnaf Fisabililah Mengikut Hukum Syarak
Memperkasa Pengurusan Zakat Di Wilayah Persekutuan
Pentafsiran Dan Pelaksanaan Agihan Zakat Fisabilillah Mengikut Keperluan Semasa Di Malaysia
Zakat Instrumen Pembasmi Kemiskinan: Pengalaman Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan
Pengalaman Negara Brunei, Indonesia , Malaysia dan Singapura Dalam Aktiviti Pembasmian Kemiskinan
2017 Kertas Kerja Pengalaman Program Pembangunan ASnaf oleh MAIWP, Brunei, Indonesia dan Singapura
 
 
Powered by Phoca Download
 Memacu Kegemilangan Ummah 
TOP