Up

Tawaran Biasiswa Pengajian Dalam Negara

logomaiwpbaru1

TAWARAN BIASISWA MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN BAGI MENGIKUTI PENGAJIAN PERINGKAT IJAZAH SARJANA MUDA DI UNIVERSITI AWAM (UA) DALAM NEGARA BAGI SESI 2023/2024

A) PENDAHULUAN

Permohonan adalah dipelawa kepada pelajar-pelajar yang telah mendapat tawaran atau sedang melanjutkan pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Muda di Universiti Awam dalam Negara Sesi 2023/2024 untuk memohon biasiswa tajaan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP).

B) INSTITUSI PENGAJIAN YANG DITAJA

PROGRAM INSTITUSI BIDANG
Universiti AWAM (UA)

1. Universiti Malaya (UM)
2. Universiti Sains Malaysia (USM)
3. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
4. Universiti Putra Malaysia (UPM)
5. Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
6. Universiti Teknologi Mara (UiTM)
7. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
8. Universiti Malaysia Sabah (UMS)
9. Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
10. Universiti Utara Malaysia (UUM)
11. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
12. Universiti Tun Hussien Onn Malaysia (UTHM)
13. Universiti Teknikal Malaysia (UTeM)
14. Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
15. Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
16. Universiti Malaysia Pahang (UMP)
17. Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
18. Universiti Sultan Zainal Abidin (UNiSZA)
19. Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
20. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
21. Lain-lain Universiti yang diiktiraf sebagai Universiti Awam.

Semua bidang yang ditawarkan seperti pada para (C)

 

Semua bidang yang ditawarkan seperti pada para (C)

C) BIDANG TAJAAN‚Äč

PERINGKAT PENGAJIAN BIDANG PENGAJIAN KURSUS
IJAZAH SARJANA MUDA KLINIKAL DAN KESIHATAN Perubatan, Pergigian, Farmasi, Bioteknologi Perubatan, Audiologi, Optometri dan lain-lain yang berkaitan.
SASTERA Pengajian Islam (Semua Bidang) dan lain-lain yang berkaitan.
SAINS SOSIAL Perakaunan, Perbankan Islam, Undang-undang, Sains Teknologi, Teknologi Maklumat dan lain-lain yang berkaitan.
KEJURUTERAAN Elektrik, Elektronik, Kimia, Senibina, Ukur Bahan, Mekanikal dan lain-lain yang berkaitan.
lain-lain bidang pengajian yang telah mendapat akreditasi penuh oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) / Badan Profesional dan mematuhi hukum syara'.

D) SYARAT-SYARAT PERMOHONAN

1- Syarat-syarat Asas:-

 1.  Beragama Islam;
 2. Warganegara Malaysia.
 3. Sedang bermastautin di Wilayah Persekutuan (sekurang-kurangnya setahun).
 4. Mempunyai kesihatan yang baik dan tidak mengidap penyakit-penyakit kritikal.
 5. Telah menerima surat tawaran kemasukan ke tahun pertama pengajian (ambilan sesi 2023/2024) dari mana-mana Universiti Awam yang disenaraikan.
 6. Tidak mendapat sebarang tajaan atau biasiswa daripada mana-mana pihak/penaja.
 7. Memiliki Sijil Penuh bagi Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) termasuk kepujian dalam Bahasa Melayu dan Ujian Lisan atau kelulusan yang diiktiraf dengannya oleh kerajaan.
 8. Calon-calon kategori asnaf fakir dan miskin akan diberi keutamaan untuk menerima tawaran biasiswa ini.

2- Syarat-syarat Khusus:-

Pelajar Ambilan Baru Sesi 2023/2024

 • Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dan memperolehi sekurang-kurangnya PNGK 3.30 keseluruhan atau
 • Memperolehi Jayyid Jiddan bagi keputusan keseluruhan dalam Siijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) ; atau
 • Lulus peringkat Diploma / Matrikulasi / A-Level / Asasi / Foundation Studies dengan memperolehi sekurang-kurangnya PNGK 3.30 di akhir semester.

Pelajar Yang Sedang Mengikuti Pengajian

 •  Memperolehi keputusan peperiksaan semasa, sekurangkurangnya PNGK 3.30 atau setara dengannya.

E) CALON-CALON YANG TIDAK LAYAK MEMOHON

 1. Pelajar-pelajar yang tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan seperti yang ditetapkan.
 2. Pelajar-pelajar yang sedang mengikuti kursus peringkat Matrikulasi / Asasi / Pra-universiti / A-Level / O-Level atau yang setara .
 3. Pelajar yang mengikuti program/kursus jarak jauh/ separuh masa.
 4. Pelajar yang sedang ditaja oleh badan penaja lain.
 5. Pelajar yang pernah ditamatkan bantuan pengajian atau ditarik balik bantuan oleh mana-mana penaja atas sebab-sebab tindakan disiplin.

F) CARA / PANDUAN MEMBUAT PERMOHONAN

1-  Permohonan boleh dibuat mulai 16 Oktober 2023 (Isnin) dengan mengisi borang permohonan yang boleh dimuat turun melalui laman web www.maiwp.gov.my atau boleh mendapatkan terus di pejabat kami di alamat berikut:

i. Kaunter Agihan Aras 3 Bangunan Bangunan Daruzzakah, No. 55, Jalan Haji Hussein 2, 50300 Kuala Lumpur:
ii. Semua Pusat Agihan Zakat (PAZA);
iii. MAIWP Cawangan WP Putrajaya;
iv. MAIWP Cawangan WP Labuan;

2-  Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar ke kaunter agihan zakat MAIWP di ibu pejabat MAIWP Kuala Lumpur/Putrajaya/Labuan atau di mana-mana cawangan Pusat Agihan Zakat (PAZA) di Wilayah Persekutuan.

3- Pemohon dikehendaki mengisi semua MAKLUMAT yang diperlukan dengan BETUL dan TEPAT.

4- Borang permohonan secara ONLINE (muat turun) mestilah dicetak menggunakan kertas berwarna PUTIH.

5- Sila pastikan borang permohonan diisi dan dilampirkan dengan dokumen yang LENGKAP. Borang permohonan yang TIDAK LENGKAP tidak akan diproses.

6- Hanya calon-calon yang berjaya selepas tapisan sahaja yang akan dipanggil temuduga. Calon-calon yang tidak mendapat sebarang jawapan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh tutup iklan dianggap tidak berjaya.

7- Sebarang pertanyaan berkaitan permohonan biasiswa boleh dibuat pada hari bekerja melalui talian: 03-26399000 sambungan 20407/ 20408/ 20413/ 20415/ 20410 (Unit Pendidikan, Bahagian Agihan Zakat).

G) TARIKH TUTUP PERMOHONAN

Tarikh tutup permohonan ialah pada 06 November 2023 (Isnin) dengan mengisi borang Permohonan yang diterima selepas tarikh tersebut tidak akan dipertimbangkan.

 

Borang Biasiswa MAIWP Insentif khas pelajar cemerlang
 
 
Powered by Phoca Download
 Memacu Kegemilangan Ummah 
TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!