Up

Lelongan

IKLAN LELONGAN 001

Pekeliling Perbendaharaan Malaysia   KP 2.7 Lampiran L
KEW.PA-30
 
KENYATAAN JUALAN LELONGAN ASET ALIH KERAJAAN

Dimaklumkan bahawa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) akan mengadakan jualan lelong aset seperti berikut:-

Tarikh : 29 NOVEMBER 2023
Masa : 10:00 Pagi
Tempat : Dewan Seminar 1, Aras 10, MENARA MAIWP

2. Senarai aset yang akan dilelong adalah seperti di KEW.PA-31. Semua aset boleh dilihat pada tarikh 22.11.2023 hingga 24.11.2023 di alamat Tempat letak kenderaan, Aras 3, Menara MAIWP, No. 55 Lorong Haji Hussein 2, 50300 Kuala Lumpur di antara jam 9.00 pagi hingga 4.00 petang.

3. Syarat dan peraturan lelong adalah seperti berikut:-

 1. Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan.
 2. Pembida yang berminat untuk menyertai lelongan, perlu mendaftar dengan Pegawai Pelelong dengan memberikan Nama penuh, No. Kad Pengenalan dan alamat kepada Pegawai Pelelong semasa lelongan dilakukan serta membayar deposit sebanyak 5% daripada harga simpanan atau maksimum RM1,000.00
 3. Penawar harga tertinggi adalah pembida yang berjaya dan jika ada apa-apa perselisihan yang berbangkit mengenai penawar yang tertinggi, aset berkenaan akan dilelong semula.
 4. MAIWP berhak mengubah susunan jualan tersebut di senarai KEW.PA-31 dan menarik balik mana-mana aset daripada senarai tersebut.
 5. Semua aset adalah dilelong sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-is-where-is-basis).
 6. MAIWP tidak akan bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual.
 7. Semua perbelanjaan bagi mengangkut aset hendaklah ditanggung oleh pembida sendiri.
 8. Pembida yang berjaya hendaklah memberitahu nama penuh, no. Kad Pengenalan dan alamat kepada Pegawai Pelelong semasa jualan dilakukan.
 9. Pembayaran penuh secara tunai dan draf bank hendaklah dibuat di Kaunter kewangan MAIWP aras 11 dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh lelongan.
 10. Pembida yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh lelongan. Jika tidak, MAIWP berhak untuk membatalkan tawaran lelongan.
 11. Segala bayaran hendaklah dijelaskan sepenuhnya sebelum aset boleh dikeluarkan dari premis Jabatan

 senarai aset1

 
 
Powered by Phoca Download
 Memacu Kegemilangan Ummah 
TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!