HAD AL-KIFAYAH

Saiz Tulisan :

mini WhatsApp Image 2022 01 10 at 08.24.45

Had Kifayah dari sudut bahasa ialah kadar keperluan (kecukupan). Manakala dari sudut syarak ialah kadar minima bagi keperluan asas dalam kehidupan seseorang. Secara ringkasnya, Had Kifayah merujuk kepada suatu kadar keperluan asas minimum yang ditetapkan berdasarkan kos sara hidup semasa. Had ini juga digunakan bagi mengetahui kadar yang perlu dibantu untuk menepati kecukupan perbelanjaan asasi.

Penilaian yang dibuat dalam menentukan Had Kifayah ini merangkumi 6 aspek keperluan asas iaitu perlindungan, makanan, pakaian, perubatan, pendidikan dan pengangkutan.

Jumlah pengiraan Had al-Kifayah ini akan dikira sebagai jumlah perbelanjaan bulanan yang diperlukan oleh pemohon. Ia kemudiannya akan dibandingkan dengan pendapatan isi rumah pemohon. Sekiranya jumlah pengiraan Had al-Kifayah lebih tinggi daripada pendapatan, maka pemohon adalah layak menerima bantuan zakat.

mini_WhatsApp_Image_2022-01-10_at_08.24.45.jpegWhatsApp_Image_2022-01-10_at_08.24.47.jpegWhatsApp_Image_2022-01-10_at_08.24.48_2.jpegWhatsApp_Image_2022-01-10_at_08.24.48.jpegWhatsApp_Image_2022-01-10_at_08.24.48_1.jpegWhatsApp_Image_2022-01-10_at_08.24.49.jpeg

 Memacu Kegemilangan Ummah 
TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!