Bantuan

Saiz Tulisan :

Syarat Umum Permohonan

 1. Beragama Islam
 2. Warganegara Malaysia
 3. Bermastautin di Wilayah Persekutuan tidak kurang dari 1 tahun dan masih menetap di Wilayah Persekutuan.
 4. Tertakluk kepada pengiraan Had al-Kifayah

Senarai Semak

 1. Dokumen Sokongan Skim Bantuan Kewangan Bulanan
 2. Dokumen Sokongan Skim Bantuan Menyelesaikan Hutang
 3. Dokumen Sokongan Skim Bantuan Deposit / Sewa Rumah Bulanan
 4. Dokumen Sokongan Skim Bantuan Membaiki / Membina Rumah
 5. Dokumen Sokongan Skim Bantuan Deposit Pembelian Rumah Kos Rendah
 6. Dokumen Sokongan Skim Bantuan Haemodialisis / Peralatan Kesihatan / Perubatan Am
 7. Dokumen Sokongan Skim Bantuan Deposit Motosikal Oku
 8. Dokumen Sokongan Skim Bantuan Deposit Sewa Beli Teksi
 9. Dokumen Sokongan Skim Bantuan Deposit Van / Bas Sekolah
 10. Dokumen Sokongan Skim Bantuan Perniagaan / Pertanian / Perikanan / Penternakan
 11. Dokumen Sokongan Skim Bantuan Perkahwinan
 12. Dokumen Sokongan Skim Bantuan Guaman Syarie
 13. Dokumen Sokongan Skim Bantuan Musibah
 14. Dokumen Sokongan Skim Bantuan Kecemasan
 15. Dokumen Sokongan Skim Bantuan Tambang Dan Keperluan Diri
 16. Dokumen Sokongan Skim Bantuan Persediaan Sekolah
 17. Dokumen Sokongan Skim Bantuan Am Persekolahan
 18. Dokumen Sokongan Skim Bantuan Tuisyen (Wilayah Persekutuan Labuan Sahaja)
 19. Dokumen Sokongan Skim Bantuan Persediaan IPT (Sepenuh masa sahaja)
 20. Dokumen Sokongan Skim Bantuan Am Perlajaran IPT
 21. Dokumen Sokongan Skim Bantuan Galakan Hafaz Al-Quran
 22. Dokumen Sokongan Skim Bantuan Am Pelajaran IPT (Ulangan)

Had al-Kifayah

Had al-Kifayah merupakan pengiraan yang digunakan dalam menentukan kelayakan pemohon untuk menerima bantuan zakat. Ia mengambil kira keperluan asasi yang diperlukan oleh seseorang untuk meneruskan kelansungan hidup. Bagi setiap elemen keperluan asasi, satu kadar yang paling minimum diletakkan.

Jumlah pengiraan Had al-Kifayah ini akan dikira sebagai jumlah perbelanjaan bulanan yang diperlukan oleh pemohon. Ia kemudiannya akan dibandingkan dengan pendapatan isi rumah pemohon. Sekiranya jumlah pengiraan Had al-Kifayah lebih tinggi daripada pendapatan, maka pemohon adalah layak menerima bantuan zakat.

Kalkulator Had al-Kifayah

 Memacu Kegemilangan Ummah 
TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!