A. MAKLUMAT PENDAPATAN
1. Pendapatan Suami / Ketua Keluarga RM
2. Pendapatan Isteri RM
3. Lain-lain pendapatan (Pemberian Anak / Bantuan JKM / Rumah Sewa / Wang Simpanan dan lain-lain RM
4. Kereta
    JUMLAH KESELURUHAN
   
 
B. MAKLUMAT KEPERLUAN
1. Ketua Keluarga( Rumah sendiri ) RM
2. Ketua Keluarga( Rumah sewa )
3. Dewasa bekerja (Isteri) Orang RM
4. Dewasa tidak bekerja / bersekolah (18 tahun keatas)
5. Remaja bersekolah / tidak bersekolah ( 13 – 17 tahun )
6. Kanak-kanak bersekolah / tidak bersekolah ( 7 – 12 tahun ) RM
7. Kanak-kanak pra sekolah / tidak bersekolah ( 5 – 6 tahun ) Orang
8. Kanak-kanak tidak bersekolah ( 4 tahun ke bawah )
9. Saudara Baru /Muallaf
10. Anak belajar di IPTA / IPTS
11. Sakit Kronik Orang RM
12. Orang Kelainan Upaya (OKU) Orang RM
13. Ibu / Bapa Tunggal / Tinggal Orang RM
14. Keluarga bermasalah Orang RM
         
      JUMLAH KESELURUHAN RM
       
  LEBIHAN PENDAPATAN (Jumlah A - Jumlah B) RM
         
    Keputusan :
    Asnaf :  
Nota : Pengiraan sebenar adalah tertakluk kepada pengiraan di pejabat Kaunter Baitulmal, MAIWP
  Admin : last update 15-08-2022 - hk0014